Озвучаване на събития

Озвучаване на събития

Озвучаване (озвучителна техника) на събития

  •  Активни тонколони
  •  Активни субвуфери
  •  Смесителни пултове без или с вграден ефект процесор
  •  Безжични микрофони
  •  Хедсет микрофони
  •  Жични микрофони
  •  Стойки за микрофони
  •  Стойки за тонколони
  •  Отстъпки за дългосрочни ангажименти – озвучаване