Графичен дизайн

Графичен дизайн

Качественият уеб дизайн е пътя към по-добро представяне в интернет и е ключов елемент за всеки бизнес, който цели развитие на клиентската маса и обема продажби.

Ефектът от качествен уеб дизайн се изразява в понижени маркетингови разходи. Визията на вашия уеб сайт трябва да бъде съобразена с корпоративната Ви идентичност, да бъде уникална и удобна за навигация.

User experience е много широко понятие, което отговаря за цялото потребителско изживяване при взаимодействието с даден продукт или услуга.

Включва както емоционалния, така и практическия аспект на това взаимодействие.

Човек оценява потребителския дизайн по няколко фактора. Например дали му е харесало, дали е взаимодействал бързо със системата, дали лесно се ориентира в структурата и т.н.

За да се разберат конкретните резултати се изготвят анкети и статистики от проучвания.

Както всяко нещо и дизайна си има принципи. Ако ги използваме правилно, то определено резултатът ще е много добър.