Цена графичен дизайн

Цена графичен дизайн

Графичен дизайн и предпечат – цени

Всички цени са ориентировъчни и подлежат на договаряне, в зависимост от сложността но поръчката, сроковете за изпълнение и обемите.

Дизайн на рекламни материали Цена без ДДС Срок за изработка

Дизайн на визитки + предпечатна подготовка на визитки

(Цената включва две предложения за дизайн)

 30 лв.  2 раб. дни
Дизайн на бланки + предпечатна подготовка 20 лв. 2 раб. дни

Дизайн на проспекти или каталози + предпечатна подготовка

Размер А5/А4

(Цената е за 1 страница)

Базова цена

25 лв.

2 раб. дни
Дизайн на обложки за CD и DVD дискове с включено кръгче за печат върху диска     25 лв. 2 раб. дни
Дизайн на джобно календарче + предпечатна подготовка 30-80 лв. 3 раб. дни
Дизайн на покани + предпечатна подготовка 30 -80 лв. 3 раб. дни
Дизайн на картички + предпечатна подготовка 30-80 лв. 3 раб. дни

Дизайн на банер

Дизайн на рекламно каре

От 20 лв. – 80 лв. 2 раб. дни
Дизайн на папка 50 – 100 лв. 2 раб. дни
Дизайн на глава на календар 80 – 130 лв. 5 раб. дни
Дизайн на еднолистов календар 140 –  160 лв. 10 раб. дни

Обработка на каталожни снимки 

Тифец

(изрязване по контур на заснетия обект), ретуш, монтаж, прилагане на филтри.

10 – 25 лв./бр. 2 раб. дни
Дизайн на клишета за печати 5-10 лв. 1 раб. ден

 

 

 

РЕКЛАМНА ЛИСТОВКА ИЛИ ПЛАКАТ

 

Дизайн на флаери, листовка или плакат Цена без ДДС Срок за изработка
Формат

Едностранен/

двустранен дизайн

   
А6 или по-малък размер Едностранен 35 лв. 3 раб. дни
А6 или по-малък размер Двустранен 50 лв. 3 раб. дни
А5 Едностранен 60 лв. 3 раб. дни
А5  Двустранен 80 лв. 3 раб. дни
А4 Едностранен 90 лв. 3 раб, дни
А4 Двустранен 100 лв. 3 раб. дни
А3 Едностранен 120 лв. 3 раб. дни 
А3 Двустранен 140 лв. 3 раб. дни
А2 Едностранен 130 лв. 3 раб. дни
А2 Двустранен 160 лв. 3 раб. дни
А1 Едностранен 140 лв. 3 раб. дни
А1 Двустранен 180 лв. 3 раб. дни

В примерните цени за дизайна на флаери за стандартни размери е включено: включва: дизайн на проекта, използване на снимки/изображения подадени от клиента, страниране, 2 корекции, превръщане на текста в криви, предпечат и PDF. 

Не включва правене на снимки и тяхната обработка, векторизиране на знаци и схеми.

 

При сбита информация и повишена сложност на проекта, цената се уточнява допълнително.

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКЛАМНА БРОШУРА, РЕКЛАМНА ДИПЛЯНА – ДВУСТРАННА 

 

Дизайн на брошура със сгъване (биг) Цена без ДДС Срок за изработка
Формат Брой бигове    
А5 1 сгъвка = 4 стр. 110 лв. 5 раб. дни
А5 2 сгъвки = 6 стр. 150 лв. 5 раб. дни
А4 1 сгъвка = 4 стр. 160 лв. 5 раб. дни
А4 2 сгъвка = 6 стр. 180 лв. 5 раб. дни
А3 1 сгъвка = 4 стр. 190 лв.  5 раб. дни
А3 2 сгъвки = 6 стр. 220 лв. 5 раб. дни

    

В примерните цени за дизайна на флаери за стандартни размери е включено: включва: дизайн на проекта, използване на снимки/изображения подадени от клиента, страниране, 2 корекции, превръщане на текста в криви, предпечат и PDF. 

Не включва правене на снимки и тяхната обработка, векторизиране на знаци и схеми.

При сбита информация и повишена сложност на проекта, цената се уточнява допълнително.

  

 ШИРОКОФОРМАТНИ СТИКЕРИ И БИЛБОРДОВЕ – от 80 – 150 лв. без ДДС

УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ, ТРАНСПЕРАНТИ (едностранно):

 

УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ, ТРАНСПЕРАНТИ (едностранно): Цена без ДДС Срок за изработка
Базова цена на подготовка за печат или рязане 35 лв,/час 5 раб. дни

Дизайнерски проект

1 вариант

80 -150 лв. 5 раб. дни
Сложен дизайнерски проект или два варианта 110 – 240 лв. 5 раб. дни

    

В примерните цени за дизайна на флаери за стандартни размери е включено: включва: дизайн на проекта, използване на снимки/изображения подадени от клиента, страниране, 2 корекции, превръщане на текста в криви, предпечат и PDF. 

Не включва правене на снимки и тяхната обработка, векторизиране на знаци и схеми.

При сбита информация и повишена сложност на проекта, цената се уточнява допълнително.

 

 

ЕТИКЕТИ НА ПРОМИШЛЕНИ И ТЪРГОВСКИ СТОКИ

 

 

Дизайн на  етикет на промишлени и търговкси стоки: Цена без ДДС Срок за изработка
Основен проект 100-170 лв. 5 раб. дни
За всяка следваща разновидност на същия етикет 70 -120 лв. 2 раб. дни
Генериране на баркодове 5 лв. 1 раб. дни

    

В примерните цени за дизайна на флаери за стандартни размери е включено: включва: дизайн на проекта, използване на снимки/изображения подадени от клиента, страниране, 2 корекции, превръщане на текста в криви, предпечат и PDF. 

Не включва правене на снимки и тяхната обработка, векторизиране на знаци и схеми.

 

 

ДИЗАЙН НА ОПАКОВКИ НА ПРОМИШЛЕНИ И ТЪРГОВСКИ СТОКИ

 

Дизайн на  опаковки на промишлени и търговкси стоки: Цена без ДДС Срок за изработка
Основен проект – базова цена 200 лв. 5 раб. дни
За всяка следваща разновидност на същата опаковка – базова цена 150 лв. 2 раб. дни
Генериране на баркодове 6 лв. 1 раб. дни

    

В примерните цени за дизайна на флаери за стандартни размери е включено: включва: дизайн на проекта, използване на снимки/изображения подадени от клиента, страниране, 2 корекции, превръщане на текста в криви, предпечат и PDF. 

Не включва правене на снимки и тяхната обработка, векторизиране на знаци и схеми.

 

 

 

 

 

 ДИЗАЙН НА МЕНЮ 

 

Дизайн на меню за заведения Цена без ДДС Срок за изработка
Дизайн на меню (Използване на еднакъв фон/рамка от колекцията ни) 20 лв. на страница 5 раб. дни
Изработка на индивидуален проект

20-30 лв. на страница

в зависимост от типа на сложността на дизайна

5 раб. дни
Предпечат
Подготовка за печат (при подаден набран текст във файл), страниране, табулация, промяна на шрифт, редене във форми за печат 3,50 лв./стр  
Нанасяне на корекции при повторен тираж и подготовка за печат 3,50 лв./стр  
Допълнителни услуги:
Набиране на текст за меню 3 лв./стр  
Вкарване в менюто на лога на напитки 20 лв.  

 

 

  ДИЗАЙН НА ЕДНОЛИСТОВО МЕНЮ 

 

Дизайн на меню – Еднолистово меню Цена без ДДС Срок за изработка
Формат      
А4 Двустранен 70 лв. 5 раб. дни
А4 С една гънка/биг 90 лв. 5 раб. дни
А3 (29,7 х 42,0 см) Двустранен 110 лв. 5 раб. дни
А3 (29,7 х 42,0 см) С една гънка/биг 140 лв. 5 раб. дни
Цени за корекции на меню при повторен тираж на наш дизайн – 5 лв./страница

 

 

 

ДИЗАЙН НА БРОШУРИ, ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ

 

Дизайн на брошури, вестници и списания  Цена без ДДС Срок за изработка

 

Дизайн и предпечат при готови текстове и графики:

 

А6 или по-малък размер 25 лв./стр. 5 раб. дни
А5 30 лв./стр. 5 раб. дни
А4 35 лв./стр. 5 раб. дни
А3 40 лв./стр. 5 раб. дни 

 

С подготвяне на материали и илюстрации от нас:

А6 или по-малък размер 40 лв./стр. 5 раб. дни
А5 45 лв./стр. 5 раб. дни
А4 60 лв./стр. 5 раб. дни
А3 60-90 лв./стр. 5 раб. дни

В примерните цени за дизайна на флаери за стандартни размери е включено: включва: дизайн на проекта, използване на снимки/изображения подадени от клиента, страниране, 2 корекции, превръщане на текста в криви, предпечат и PDF. 

Не включва правене на снимки и тяхната обработка, векторизиране на знаци и схеми.

При сбита информация и повишена сложност на проекта, цената се уточнява допълнително.

 

 

  Дизайн на книги

 

Дизайн на книги Цена без ДДС Срок за изработка
Дизайн на корица на книга  
Базова цена 120 лв. 5 раб. дни
Проект с илюстрация 180 лв. 5 раб. дни
Вътрешни илюстрации 50-100 лв. 5 раб. дни
Вътрешно тяло на книга
Страниране, художествена литература 2 лв./стр.  

В цената са включени: изготвяне на графичен проект, страниране на вече набран текст, нанасяне на една коректура, генериране на готов файл за печат. В цената не са включени работа на коректор, както и нанасяне на втора и последващи коректури.

Цената за оформяне на техническа литература се договаря в зависимост от сложността на текста.

 

 

Конферентен дизайн/Дизайн за събития

 

Дизайн на  събития/ Конферентен дизайн Цена без ДДС Срок за изработка
Дизайн концепция на събитие (2 варианта) 100 лв. 7 раб. дни

Дизайн книжка I-во съобщение – с подаден текст от клиента и снимки

Размер А5 или 200х200 мм до 16 страници

   

250 лв. 7 раб. дни
Дизайн на книжка на втори език 50% от стойността на първия проект 7 раб. дни

    

В цената са включени: изготвяне на графичен проект, страниране на вече набран текст, нанасяне на една коректура, генериране на готов файл за печат. В цената не са включени работа на коректор, както и нанасяне на втора и последващи коректури.

 

 

Конферентен дизайн Цена без ДДС Срок за изработка
Дизайн на бадж – обикновен  50 лв.  
Дизайн на бадж – нестандартен 100 лв.  
Дизайн на бадж и дизайн на програма 250 лв.  
Дизайн на сертификат – А4 формат 50 лв.  
Дизайн на джобна програма 150 лв.  
Дизайн на програма – примерни размери А4 или А5 (12-20 страници) 150 лв.  
Дизайн на програма – примерни размери А4 или А5 (20-50 страници) 200 лв.  
Дизайн на папка с готова шанца (обикновена) 50 лв.  
Дизайн на папка с допълнителни елементи, лак и щанца 100 лв.  
Дизайн на папка с изработване на щанца 200 лв.  
Дизайн на тефтер – нотпад само страница, примерни размери 200х200мм, А4 или А5 30 лв.  
Дизайн на тефтер – нотпад дизайн корици + страница, примерни размери 200х200мм, А4 или А5 70 лв.  
Дизайн на тефтер – нестандартен с щанци, лак или твърди корици 200 лв.  
Дизайн на банери – тип стойка за банерфикс 50 лв.  
Дизайн на идентичен банер – тип стойка за банерфикс 30 лв.  
Дизайн на винил  80 лв.  
Дизайн на идентичен винил 40 лв.  
Дизайн на цялостна сцена 120 лв.  
Дизайн на покана – стандартна 2 вида 120 лв.  
Дизайн на пакана – нестандартна 2 вида (лак, щанци и т.н.) 200 лв.  
Дизайн на регистрационна форма 80 лв.  

 

 

Получавате до 10% отстъпка от цената за дизайн при поръчка на печатни материали на стойност над 500 лв.

 При експресна поръчка се добавят 35%

Работа с дизайнер – 33,00 лева без ДДС на час

 

Всички цени са само дизайн. В случай, че искате да разпечатаме Вашите рекламни материали, моля да направите запитваме към нас, за да приложим оферта.